CD, DVD tiražavimas

Savo klientams galime pasiūlyti ne tik spaudos darbus ant CD ar DVD diskų, bet ir duomenų įrašymo ir tiražavimo įvairiais kiekiais. 

Jeigu Jums aktualu išplatinti medžiaga seminarui, ar įrašyti įmonę, gaminamos produkcijos katalogus ir pan. puikiai žinote kiek laiko užima diskų perrašinėjimas, o jeigu tai DVD ir dar pilnas, tai šimto diskų įrašymas Jums virs amžinybe (100 DVD pilnų diskų su paprastu kompiuteriu Jums užtruks įrašinėti ne mažiau kaip 10 valandų.) Mes tokį kiekį tiražuosime automatizuotai ir jau kitą darbo dieną po užsakymo Jūs galėsite pas save ant stalo turėti įrašytus diskus.
dup711.jpg                                                            DUP-081000-200.jpg