Atliekų tvarkymas

INFORMACIJA VARTOTOJAMS APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ

Ženklinimo simbolis ant EEĮ gaminių nurodo, kad tokių gaminių atliekų surinkimas turi būti vykdomas ATSKIRAI, nemaišant su komunalinėmis (buitinėmis) atliekomis.

Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra itin pavojingų aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagų, kurios netinkamai tvarkant, kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką, šios medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis, todėl labai svarbu EEĮ atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto ir saugiai sutvarkyti.
 
EEĮ vartotojai privalo senos, sugedusios EEĮ nešalinti kartu su komunalinėmis atliekomis, o nuvežti į stacionarias EEĮ surinkimo aikšteles, kurios įrengtos visoje Lietuvoje.

nemesti_su_bendromis_atliekomis.jpg